Spletna stran je v izdelavi
 • Uradne ure Uradne ure so v poslovnih prostorih javnega podjetja Dom krajanov Utik, Utik 1, Vodice

  Ponedeljek
  9:00 - 12:00
  Petek
  9:00 - 12:00
  Sreda
  9:00 - 12:00 in 14:00 - 17:00

 • 24-urna dežurna služba oskrba s pitno vodo Javno podjetje Komunala Vodice d.o.o.
  051 622 282

  Komunalno podjetje Kamnik d.o.o.
  041 616 087

 • 24-urna dežurna služba odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode Javno podjetje Komunala Vodice d.o.o.
  051 622 282

  Komunalno podjetje Kamnik d.d.
  041 616 087